Każde dziecko zasługuje na spokój ducha w świecie, który nie zawsze było im dane wybrać.

Wizja i Misja

Fundacja Alicia’s World skupia swoją działalność na stworzeniu możliwości docenienia i nagrodzenia dzieci z trudnych środowisk na terenie Polski. Wierzymy, iż oprócz podstawowych potrzeb, które są zaspokajane przez dotychczasowych darczyńców,…
Więcej…

Następny Cel

W tym roku podejmujemy się ambitnego celu uzbierania 22 tys PLN (€ 5000) na boisko i siłownię zewnętrzną dla dzieci z Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej w Polsce. Dzieci…
Więcej…
Postęp wpłat1%
1%
0

Cel

0

Wpłacono

0

Środki Wymagane

Do you have friends who would donate as well? Share our goal via social media by clicking on belowright link and spread the word!

Projekty Alicji

In 2014 Alicia’s World had its first charity project and because of this success, it became a Christmas charity for children that repeats every year. See below our previous projects…
Więcej…
Menu