Wizja i Misja

Fundacja Alicia’s World skupia swoją działalność na stworzeniu możliwości docenienia i nagrodzenia dzieci z trudnych środowisk na terenie Polski.

Wierzymy, iż oprócz podstawowych potrzeb, które są zaspokajane przez dotychczasowych darczyńców, podopieczni Domów Dziecka powinni czuć wsparcie również w zakresie samorealizacji, uznania i akceptacji.

Chcielibyśmy, aby nasza współpraca z Domami Dziecka w Polsce stała się dopełnieniem dotychczasowych form pomocy.

Dowartościowanie i docenienie dzieci z trudnych środowisk.

Menu